Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công và thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

 • Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Lò A Tư phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Lò A Tư phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Trịnh Ngọc Phương phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Trịnh Ngọc Phương phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hoàng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hoàng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Phan Văn Tường trả lời phỏng vấn trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Phan Văn Tường trả lời phỏng vấn trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trả lời phỏng vấn trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trả lời phỏng vấn trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm trả lời phỏng vấn trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm trả lời phỏng vấn trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Phương Tuấn phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Phương Tuấn phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Minh Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Minh Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Vương Văn Sáng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Vương Văn Sáng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Bùi Quốc Phòng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Bùi Quốc Phòng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Bùi Thanh Tùng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Bùi Thanh Tùng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Điện Biên tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Điện Biên tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thừa thiên - Huế tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thừa thiên - Huế tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang tham gia biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia biểu quyết tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia biểu quyết tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp sáng 13/6. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp sáng 13/6. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 13/6/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN