Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận dự án Luật Chứng khoán

 • Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Trần Quang Chiểu phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Trần Quang Chiểu phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Hữu Đức phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Hữu Đức phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Tiến phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Tiến phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội chiều 13/6. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội chiều 13/6. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vũ Thị Lưu Mai phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vũ Thị Lưu Mai phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Công Nhường phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Công Nhường phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 13/6/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chứng khoán. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN