Lễ ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh

 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Lễ ký. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Lễ ký. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Sáng 14/9/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký kết Biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN