Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV (Sáng 8/11): Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tỷ lệ tán thành 92,16%. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tỷ lệ tán thành 92,16%. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tỷ lệ tán thành 92,16%. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tỷ lệ tán thành 92,16%. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Sáng 8/11/2018, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN