Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các độc giả xem ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Các độc giả xem ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi với các phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên tại gian Trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi với các phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên tại gian Trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tại gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXVN tham gia phục vụ Hội báo toàn quốc 2019 chụp ảnh tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXVN tham gia phục vụ Hội báo toàn quốc 2019 chụp ảnh tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân", Hội báo toàn quốc năm 2019 chính thức khai mạc sáng 15/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN