Hà Nội: Người dân Chương Mỹ đối mặt với nguy cơ mất an toàn vệ sinh môi trường

 • Trong ảnh: Nước rút chậm và đường làng, ngõ xóm ngập trong mùa nước đen kịt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Nước rút chậm và đường làng, ngõ xóm ngập trong mùa nước đen kịt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ đây đường làng là nơi tắm rửa và ngâm mình của gia súc. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Giờ đây đường làng là nơi tắm rửa và ngâm mình của gia súc. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Những đứa trẻ ở Thôn Nam Hài - xã Nam Phương Tiến mỗi ngày vẫn vô tư vui đùa trên những
  Trong ảnh: Những đứa trẻ ở Thôn Nam Hài - xã Nam Phương Tiến mỗi ngày vẫn vô tư vui đùa trên những "Kênh nước đường làng" bẩn và đầy rác thải. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Giếng làng Thôn Nam Hài ngập nước và chuyển màu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Giếng làng Thôn Nam Hài ngập nước và chuyển màu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Xóm Gạch - xã Nam Phương Tiến đã hơn nửa tháng vẫn còn ngập sâu trong nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Xóm Gạch - xã Nam Phương Tiến đã hơn nửa tháng vẫn còn ngập sâu trong nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Ở những bụi tre làng, góc đường hay bất cứ nơi nào cũng có rác thảy bám đầy với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Ở những bụi tre làng, góc đường hay bất cứ nơi nào cũng có rác thảy bám đầy với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Những đứa trẻ ở xã Nam Phương Tiến mỗi ngày vẫn vô tư vui đùa trên những
  Trong ảnh: Những đứa trẻ ở xã Nam Phương Tiến mỗi ngày vẫn vô tư vui đùa trên những "Kênh nước đường làng" bẩn và đầy rác thải. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Rác thải với nilon, chai nhựa và xác của động vật bốc mùi xuất hiện khắm nơi ở những vùng ngập nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt Chương Mỹ đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt Chương Mỹ đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt Chương Mỹ đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt Chương Mỹ đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt Chương Mỹ đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt Chương Mỹ đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Nước rút chậm, môi trường ở vùng ngập lụt đang là một vấn đề báo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng các hộ dân tại một số xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn ngập trong nước sau đợt lũ lịch sử kéo dài. Tình trạng ngập lụt có thể sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới và vấn đề về vệ sinh môi trường ở nơi đây đang thực sự là một hiểm họa đối với sức khỏe người dân khi ngày ngày họ vẫn phải đi lại và sinh hoạt trong biển nước mênh mông với vô vàn rác thải. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN