Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Cần Thơ

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thành phố Cần Thơ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thành phố Cần Thơ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thành phố Cần Thơ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thành phố Cần Thơ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thành phố Cần Thơ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thành phố Cần Thơ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Sáng 26/4/2019, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019). Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN