Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh (Hải Dương)

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho thành phố Chí Linh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho thành phố Chí Linh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho thành phố Chí Linh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho thành phố Chí Linh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Tối 20/4/2019, tại thành phố Chí Linh (Hải Dương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố Nghị quyết về việc nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN