Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ II

 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" cho Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Sáng 8/8/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN