Bộ Quốc phòng tổng kết và trao Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XIX

 • Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình, thiết bị quân sự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến phát biểu tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XIX. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến phát biểu tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XIX. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao giải Nhất cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao giải Nhất cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhì cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhì cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhì cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhì cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Sáng 15/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XIX. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu. Ảnh: Dương Văn Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN