Đại sứ Nguyễn Hoài Dương trình Thư ủy nhiệm lên Toàn quyền Belize

 • Đại sứ Nguyễn Hoài Dương trình Thư Ủy nhiệm lên Toàn quyền Belize, Colville Norbert Young. Ảnh: TTXVN phát
  Đại sứ Nguyễn Hoài Dương trình Thư Ủy nhiệm lên Toàn quyền Belize, Colville Norbert Young. Ảnh: TTXVN phát
 • Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương tiếp kiến Ngoại trưởng Belize, Wilfred Peter Elrington. Ảnh: TTXVN phát
  Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương tiếp kiến Ngoại trưởng Belize, Wilfred Peter Elrington. Ảnh: TTXVN phát
 • Nhân dịp này, Thủ tướng Belize, Dean Barrow, tiếp Đại sứ Nguyễn Hoài Dương. Ảnh: TTXVN phát
  Nhân dịp này, Thủ tướng Belize, Dean Barrow, tiếp Đại sứ Nguyễn Hoài Dương. Ảnh: TTXVN phát
 • Toàn quyền Colville Norbert chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ Nguyễn Hoài Dương. Ảnh: TTXVN phát
  Toàn quyền Colville Norbert chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ Nguyễn Hoài Dương. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 12/8/2019, tại Cung Belize thủ đô Belmopan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Belize, Nguyễn Hoài Dương, trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Toàn quyền Belize, Ngài Colville Norbert Young. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN