Algeria: Biểu tình phản đối sự kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Bouteflika

 • Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
  Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
 • Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
  Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
 • Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
  Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
 • Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
  Trong ảnh: Biểu tình yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4 tại trung tâm thủ đô Algiers ngày 15/3. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria
Ngày 15/3/2019, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực trung tâm thủ đô Algiers để yêu cầu Tổng thống Abdelazizz Bouteflika chấm dứt việc kéo dài nhiệm kỳ 4. Đây là cuộc tuần hành “Ngày Thứ Sáu lần 4”, sau lần đầu tiên diễn ra vào ngày 22/2, với quy mô lớn chưa từng có trên cả nước. Ảnh: Tấn Đạt – Pv TTXVN tại Algeria

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN