Hiệu quả mô hình công tác xã hội tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 • Trong ảnh: Phòng công tác xã hội vận động thành lập thư viện phục vụ người nhà đến chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng công tác xã hội vận động thành lập thư viện phục vụ người nhà đến chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng Công tác xã hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng Công tác xã hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng Công tác xã hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng Công tác xã hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng đài chăm sóc khách hàng tại phòng công tác xã hội bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẵn sàng hỗ trợ người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng đài chăm sóc khách hàng tại phòng công tác xã hội bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẵn sàng hỗ trợ người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng công tác xã hội bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vận động cộng đồng phát cháo, cơm miễn phí cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng công tác xã hội bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vận động cộng đồng phát cháo, cơm miễn phí cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Sau 4 năm (2015 – 2019) triển khai đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011 – 2020” của Bộ Y tế, phòng Công tác xã hội - bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội đã trở thành cầu nối giữa thầy thuốc với người bệnh và người nhà bệnh nhân. Để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, người nhà người bệnh cũng như giảm áp lực cho cán bộ y tế, phòng bố trí nhân viên trực từ 5h45 sẵn sàng giúp đỡ người bệnh tại khoa khám. Vận động các doanh ngiệp, các tổ chức từ thiện được 12 tỷ đồng để hỗ trợ tiền, trao quà cho bệnh nhân nghèo; huy động cộng đồng phát 200 suất cháo, cơm miễn phí cho bệnh nhân từ thứ 2 đến chủ nhật vào 2 buổi/ngày. Quản lý nhà truyền thống, thu thập thông tin tư liệu và lưu giữ các kỷ vật khoa học qua các thời kỳ lịch sử của bệnh viện. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN