Nội dung ảnh
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia"

[16/08/2017 19:08:01] Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế Việt Nam-Campuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, năm 2017. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho các hộ gia đình nghèo của Campuchia tại tỉnh Kampot. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 19:08
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia"

[16/08/2017 19:07:03] Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế Việt Nam-Campuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, năm 2017. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ gia đình nghèo của Campuchia tại tỉnh Kampot. Ảnh: Phan Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 19:06
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia"

[16/08/2017 19:05:02] Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế Việt Nam-Campuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, năm 2017. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (trái) và Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy ký Thông cáo chung của hội nghị. Ảnh: Phan Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 19:05
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia"

[16/08/2017 19:03:21] Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế Việt Nam-Campuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, năm 2017. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (trái) và Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy ký Thông cáo chung của hội nghị. Ảnh: Phan Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 19:03
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia"

[16/08/2017 18:59:47] Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế Việt Nam-Campuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, năm 2017. Trong ảnh: Đại diện các tỉnh có chung đường biên của hai nước ký Giao ước thi đua giai đoạn 2017 – 2020. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 19:00
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia – Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Chủ tịch UB TW MTTQVN Trần Thanh Mẫn (trái) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Kampot. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:02
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia – Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (trái) trao quà lưu niệm cho bà Men Saman, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Campuhia. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:02
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia - Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:01
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia – Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phan Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:01
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia – Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Campuhia Men Saman phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:01
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia – Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (trái) và bà Men Saman, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Campuhia tại Hội nghị. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:01
50 năm Việt Nam- Campuchia: Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam

Ngày 16/8/2017, tại tỉnh Kampot (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa hai nước Campuchia – Việt Nam lần thứ V”. Trong ảnh: Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (trái) và bà Men Saman, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Campuhia dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ Việt Nam – Campuchia ở thành phố Kampot. Ảnh: Danh Chanh Đa - PV TTXVN tại Campuchia

16/08/2017 15:01