Nội dung ảnh
50 năm Việt Nam-Campuchia: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:31:28] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:31
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:31:02] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Lễ ký kết biên bản nghiệm thu và bàn giao Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:31
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:30:36] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Lễ ký kết biên bản nghiệm thu và bàn giao Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:31
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:29:03] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:29
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:28:51] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:29
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:27:54] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:27
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:27:21] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang (bên trái) hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:27
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:26:47] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Lễ đón chính thức Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:27
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:25:52] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Đoàn đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:26
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:25:35] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Đoàn đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:26
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:25:19] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Đoàn đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:26
50 năm Việt Nam-Campuchia:Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

[18/03/2017 10:25:03] Ngày 18/3/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; hội đàm với Thống tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và cắt băng khánh thành Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong ảnh: Đoàn đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

18/03/2017 10:24