Nội dung ảnh
55 năm Việt Nam-Lào: Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

[26/05/2017 17:42:14] Chiều 26/5/2017, tại Trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy  ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Phó Chủ tịch Khamchan Phomsengsavan làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

26/05/2017 17:44
55 năm Việt Nam Lào: Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

[26/05/2017 16:46:21] Chiều 26/5/2017, tại Trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy  ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Phó Chủ tịch Khamchan Phomsengsavan làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

26/05/2017 16:47
55 năm Việt Nam-Lào: Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

[26/05/2017 16:45:51] Chiều 26/5/2017, tại Trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy  ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Phó Chủ tịch Khamchan Phomsengsavan làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

26/05/2017 16:47
55 năm Việt Nam - Lào: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng

[26/05/2017 14:43:57] Ngày 26/5/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp đồng chí U-thên Ma-xi-xôn-xay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

26/05/2017 14:45
55 năm Việt Nam - Lào: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng

[26/05/2017 14:43:18] Ngày 26/5/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp đồng chí U-thên Ma-xi-xôn-xay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

26/05/2017 14:43
55 năm Việt Nam - Lào: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng

[26/05/2017 14:42:25] Ngày 26/5/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp đồng chí U-thên Ma-xi-xôn-xay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tặng quà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

26/05/2017 14:43
55 năm Việt Nam - Lào: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng

[26/05/2017 14:41:03] Ngày 26/5/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp đồng chí U-thên Ma-xi-xôn-xay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

26/05/2017 14:41
55 năm Việt Nam - Lào: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng

[26/05/2017 14:40:16] Ngày 26/5/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp đồng chí U-thên Ma-xi-xôn-xay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

26/05/2017 14:41
55 năm Việt Nam-Lào: Cảnh sát Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

[26/05/2017 14:10:33] Sáng 26/5/2017, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ 13. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

26/05/2017 14:11
55 năm Việt Nam-Lào: Cảnh sát Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

[26/05/2017 14:10:05] Sáng 26/5/2017, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ 13. Trong ảnh: Đoàn Lào tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

26/05/2017 14:11
55 năm Việt Nam-Lào: Cảnh sát Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

[26/05/2017 14:09:31] Sáng 26/5/2017 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ 13. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

26/05/2017 14:09
55 năm Việt Nam-Lào: Cảnh sát Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

[26/05/2017 14:08:32] Sáng 26/5/2017 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ 13. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

26/05/2017 14:09