Nội dung ảnh
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 11:05:43] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Bánh chưng được chuẩn bị phát cho bà con dân tộc tại Điện Biên. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 11:06
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 11:05:06] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Học viên sĩ quan Trường lục quân I cùng đoàn viên thanh niên làng Văn hóa tham gia gói bánh chưng cùng người nghèo ăn tết. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 11:06
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 10:53:02] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Chở quà trên đường đến với 2 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 10:54
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 10:52:31] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Học viên sĩ quan Trường lục quân I cùng đoàn viên thanh niên làng Văn hóa tham gia gói bánh chưng cùng người nghèo ăn tết. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 10:52
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 10:51:18] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Cán bộ Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam trao 150 suất quà tết cho bà con dân tộc xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 10:52
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 10:50:13] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Cán bộ Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam trao 100 suất quà tết cho bà con dân tộc xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 10:50
Chương trình " Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

[20/01/2017 10:49:41] Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch Việt Nam được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và cá nhân với tinh thần thiện nguyện cùng nhau tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết”. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chia ngọt, xẻ bùi, tương thân, tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và đồng bào nghèo một số xã vùng sâu, vùng xã của tỉnh Điện Biên có một cái tết ấm cúng. Trong ảnh: Đại diện tổ chức, đơn vị, cá nhân trao quà tết cho các nạm nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

20/01/2017 10:50
Du lịch Việt Nam: Thừa Thiên - Huế đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng

[16/01/2017 14:55:03] Ngày 16/1/2017, tại huyện miền núi A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng (zèng) và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng. Trong ảnh: Trình diễn dệt Dèng. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

16/01/2017 14:55
Du lịch Việt Nam: Thừa Thiên - Huế đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng

[16/01/2017 14:54:53] Ngày 16/1/2017, tại huyện miền núi A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng (zèng) và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng. Trong ảnh: Trình diễn dệt Dèng. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

16/01/2017 14:55
Du lịch Việt Nam: Thừa Thiên - Huế đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng

[16/01/2017 14:54:41] Ngày 16/1/2017, tại huyện miền núi A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng (zèng) và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan trình diễn nghề dệt Dèng. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

16/01/2017 14:55
Du lịch Việt Nam: Thừa Thiên - Huế đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng

[16/01/2017 14:54:01] Ngày 16/1/2017, tại huyện miền núi A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng (zèng) và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng. Trong ảnh: Biểu diễn trang phục Dèng. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

16/01/2017 14:55
Du lịch Việt Nam: Thừa Thiên - Huế đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng

[16/01/2017 14:53:39] Ngày 16/1/2017, tại huyện miền núi A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng (zèng) và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng. Trong ảnh: Trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Nghề dệt Dèng. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

16/01/2017 14:54