Nội dung ảnh
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:39:42] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Những bản làng nằm bên đường Quốc lộ 279. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:39:31] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:39:26] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản người Mông nơi rẻo cao huyện Tủa Chùa. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:39:16] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản Tái định cư của đồng bào dân tộc Dao ở xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:39:07] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản người Mông ở xã vùng cao Keo Lôm, Điện Biên Đông. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:55] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:49] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Vẻ đẹp thơ mộng của bản Nôm, huyện Tuần Giáo. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:39] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản dân tộc Thái ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

23/06/2017 15:40
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:29] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản người dân tộc Thái ở xã Nà Tấu huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

23/06/2017 15:38
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:17] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản tái định cư của đồng bào dân tộc Thái ở Thị xã Mường Lay. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:38
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:12] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản dân tộc Thái ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

23/06/2017 15:38
Du lịch Việt Nam: Nét đẹp bản làng vùng cao Điện Biên

[23/06/2017 15:38:05] Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc với 19 dân tộc anh em sinh sống trong những bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang trải dài tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. Trong ảnh: Bản làng nằm thấp thoáng bên sườn đồi. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

23/06/2017 15:38