Nội dung ảnh
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp

[17/08/2017 17:10:42] Ngày 17/8/2017, tại Vĩnh Long, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Bà Vương Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

17/08/2017 17:10
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp

[17/08/2017 17:10:32] Ngày 17/8/2017, tại Vĩnh Long, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

17/08/2017 17:10
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp

[17/08/2017 17:10:23] Ngày 17/8/2017, tại Vĩnh Long, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

17/08/2017 17:10
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:22:11] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Cơ sở trồng hoa của gia đình anh Nguyễn Đình Hải ở xã Hòa Ninh (Hòa Vang) đầu tư nhà lưới trồng hoa cây cảnh theo tiêu chí Nông thôn mới. Xã Hòa Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:22
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:22:00] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Công ty TNHH may Tiến Thắng ở xã Hòa Tiến (Hòa Vang) tạo việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân 4,5 – 5 triệu đồng/người/tháng. Xã Hòa Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:22
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:21:50] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Làm đường giao thông nông thôn tại thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:22
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:21:38] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Hợp tác xã Rau - Hoa - Củ - Quả Hòa Vang ở thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú (Hòa Vang) đầu tư nhà lưới sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động tại địa phương, xã Hòa Phú về đích Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:22
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:21:08] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Khám chữa bệnh cho nhân dân tại Trạm y tế xã Hòa Ninh, xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:22
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:20:55] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Trường Mầm non số 2 Hòa Phong, xã Hòa Phong (Hòa Vang) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí Nông thôn mới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:20
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:20:43] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:20
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:20:32] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Cơ sở trồng hoa của gia đình anh Nguyễn Đình Hải ở xã Hòa Ninh (Hòa Vang) đầu tư nhà lưới trồng hoa cây cảnh theo tiêu chí Nông thôn mới. Xã Hòa Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:20
Huyện Hòa Vang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

[17/08/2017 15:20:17] Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 với các tiêu chí đã đạt được: 100% các tuyến đường giao thông, 100% các xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa được nâng cấp đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đạt 23 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%... đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Hợp tác xã Rau - Hoa - Củ - Quả Hòa Vang ở thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú (Hòa Vang) đầu tư nhà lưới sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động tại địa phương, xã Hòa Phú về đích Nông thôn mới năm 2014. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

17/08/2017 15:20