Nội dung ảnh
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:23:28] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Nhiều hộ dân xã Hữu Kiệm mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, vươn lên làm giàu. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:23
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:22:39] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Nhiều hộ dân xã Hữu Kiệm mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, vươn lên làm giàu. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:23
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:22:08] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn được xây dựng khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho con em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:21
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:21:40] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Nhiều km đường liên thôn bản, liên gia tại xã Hữu Kiệm đã được bê tông hóa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:21
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:10:46] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Học sinh trường Mầm non Hữu Kiệm được chú trọng chăm sóc, giáo dục. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:10
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:10:29] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nậm Cắn luôn được chú trọng, nâng cao. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:10
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:10:10] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nậm Cắn luôn được chú trọng, nâng cao. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:10
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:09:38] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn(Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Học sinh trường Tiểu học Nậm Cắn được chăm sóc, giáo dục trong môi trường thuận lợi. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:10
Nghệ An: Huyện nghèo Kỳ Sơn phấn đấu có hai xã về đích Nông thôn mới vào năm 2018

[28/04/2017 08:08:12] Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện nghèo thuộc diện 30a Kỳ Sơn (Nghệ An) phấn đấu có hai xã Hữu Kiệm và Nậm Cắn về đích Nông thôn mới vào năm 2018. Đến thời điểm này, Hữu Kiệm đã đạt được 12/19 tiêu chí; Nậm Cắn đạt 8/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục vận động, phát huy các nguồn lực phấn đấu về đích đúng thời hạn đăng ký. Trong ảnh: Nhiều km đường liên thôn bản, liên gia tại xã Hữu Kiệm được bê tông hóa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

28/04/2017 08:08
Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nhận Bằng công nhận xã “Nông thôn mới”

[26/04/2017 20:55:14] Ngày 26/4, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đón nhận Bằng công nhận "Xã Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Đây là xã thứ 6 của huyện Tam Bình và là xã thứ 29 của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Cờ thi đua, Bằng khen và trao tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ và nhân dân xã Hậu Lộc. Trong ảnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp phong trào "xây dựng nông thôn mới". Ảnh: Lê Thúy Hằng TTXVN

26/04/2017 20:56
Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nhận Bằng công nhận xã “Nông thôn mới”

[26/04/2017 20:54:50] Ngày 26/4, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đón nhận Bằng công nhận "Xã Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Đây là xã thứ 6 của huyện Tam Bình và là xã thứ 29 của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Cờ thi đua, Bằng khen và trao tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ và nhân dân xã Hậu Lộc. Trong ảnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp phong trào "xây dựng nông thôn mới". Ảnh: Lê Thúy Hằng TTXVN

26/04/2017 20:55
Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nhận Bằng công nhận xã “Nông thôn mới”

[26/04/2017 20:53:24] Ngày 26/4, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đón nhận Bằng công nhận "Xã Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Đây là xã thứ 6 của huyện Tam Bình và là xã thứ 29 của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Cờ thi đua, Bằng khen và trao tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ và nhân dân xã Hậu Lộc. Trong ảnh: Lễ đón nhân xã "Nông thôn mới". Ảnh: Lê Thúy Hằng TTXVN

26/04/2017 20:53