Nội dung ảnh
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017

[17/06/2017 12:43:03] NTrong 2 ngày 17 và 18/06/2017, Trung tâm lao động ngoài nước và cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017 cho gần 17.000 thí sinh vào các ngành nghề: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn nguồn cho xuất khẩu lao động (trong kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc). Trong ảnh: Họp hội đồng Giám khảo trước giờ thi tại điểm thi trường Đại học Lao động – Xã hội, thành phố Hà Nội sáng 17/06. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

17/06/2017 12:43
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017

[17/06/2017 12:42:29] Trong 2 ngày 17 và 18/06/2017, Trung tâm lao động ngoài nước và cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017 cho gần 17.000 thí sinh vào các ngành nghề: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn nguồn cho xuất khẩu lao động (trong kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc). Trong ảnh: Kiểm tra giấy tờ các thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường Đại học Lao động – Xã hội, thành phố Hà Nội sáng 17/06. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

17/06/2017 12:42
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017

[17/06/2017 12:41:54] Trong 2 ngày 17 và 18/06/2017, Trung tâm lao động ngoài nước và cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017 cho gần 17.000 thí sinh vào các ngành nghề: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn nguồn cho xuất khẩu lao động (trong kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc). Trong ảnh: Kiểm tra giấy tờ các thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường Đại học Lao động – Xã hội, thành phố Hà Nội sáng 17/06. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

17/06/2017 12:42
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017

[17/06/2017 12:41:02] Trong 2 ngày 17 và 18/06/2017, Trung tâm lao động ngoài nước và cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017 cho gần 17.000 thí sinh vào các ngành nghề: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn nguồn cho xuất khẩu lao động (trong kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc). Trong ảnh: Các thí sinh dự thi xem số báo danh, phòng thi tại điểm thi trường Đại học Lao động – Xã hội, thành phố Hà Nội sáng 17/06. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

17/06/2017 12:40
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017

[17/06/2017 12:40:23] Trong 2 ngày 17 và 18/06/2017, Trung tâm lao động ngoài nước và cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017 cho gần 17.000 thí sinh vào các ngành nghề: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn nguồn cho xuất khẩu lao động (trong kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc). Trong ảnh: Các thí sinh dự thi xem số báo danh, phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Lao động – Xã hội, Thành phố Hà Nội sáng 17/06. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

17/06/2017 12:40
Bảo vệ rừng: Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng chống cháy rừng

[14/06/2017 08:55:12] Nhằm hạn chế cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương có rừng huy động nguồn nhân lực tiến hành phát dọn thực bì, thảm thực vật và lá cây khô để tạo địa hình rừng núi sạch và thông thoáng, lập các tổ đội xung kích chữa cháy rừng, xây dựng phương án phòng chống cháy, thực hiện tốt việc phân vùng trọng điểm cháy trên phạm vi toàn tỉnh với tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên 9.800 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên. Trong ảnh: Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho người dân là biện pháp tốt nhất để phòng chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

14/06/2017 08:56
Bảo vệ rừng: Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng chống cháy rừng

[14/06/2017 08:54:43] Nhằm hạn chế cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương có rừng huy động nguồn nhân lực tiến hành phát dọn thực bì, thảm thực vật và lá cây khô để tạo địa hình rừng núi sạch và thông thoáng, lập các tổ đội xung kích chữa cháy rừng, xây dựng phương án phòng chống cháy, thực hiện tốt việc phân vùng trọng điểm cháy trên phạm vi toàn tỉnh với tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên 9.800 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên. Trong ảnh: Cán bộ của Trung tâm Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt tại xã Ngọc Thanh thường xuyên đi tuần, kiểm tra, dùng máy thổi các khu vực thảm thực bì dạy để phòng chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Thảo-TTXVN

14/06/2017 08:56
Bảo vệ rừng: Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng chống cháy rừng

[14/06/2017 08:54:13] Nhằm hạn chế cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương có rừng huy động nguồn nhân lực tiến hành phát dọn thực bì, thảm thực vật và lá cây khô để tạo địa hình rừng núi sạch và thông thoáng, lập các tổ đội xung kích chữa cháy rừng, xây dựng phương án phòng chống cháy, thực hiện tốt việc phân vùng trọng điểm cháy trên phạm vi toàn tỉnh với tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên 9.800 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên. Trong ảnh: Cán bộ của Trung tâm Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt tại xã Ngọc Thanh thường xuyên đi tuần, kiểm tra, phát các bụi rậm phòng chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

14/06/2017 08:56
Đào tạo nguồn nhân lực: Trường đào tạo nghề tại Đắk Lắk cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực

[12/06/2017 14:28:01] Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 42 cơ sở dạy nghề (02 trường Cao đẳng nghề, 03 trường Trung cấp nghề, 37 Trung tâm dạy nghề) đào tạo các ngành như: Chế biến nông, lâm sản; cơ khí chế tạo máy; điện công nghiệp; công nghệ ôtô; xây dựng; thủy lợi; công nghệ thông tin… Trong đó, một số ngành nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn trình độ chất lượng quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm, các trường và trung tâm trên đào tạo khoảng 40 nghìn nhân lực đạt trình độ và tay nghề cao, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên các dân tộc, đáp ứng nhu cầu lao động và việc làm cho địa phương, khu vực Tây Nguyên và nhu cầu lao động xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, lao động qua đào tạo nghề đạt 45%. Trong ảnh: Các học viên thực hành tại Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

12/06/2017 14:28
Đào tạo nguồn nhân lực: Trường đào tạo nghề tại Đắk Lắk cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực

[12/06/2017 14:27:12] Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 42 cơ sở dạy nghề (02 trường Cao đẳng nghề, 03 trường Trung cấp nghề, 37 Trung tâm dạy nghề) đào tạo các ngành như: Chế biến nông, lâm sản; cơ khí chế tạo máy; điện công nghiệp; công nghệ ôtô; xây dựng; thủy lợi; công nghệ thông tin… Trong đó, một số ngành nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn trình độ chất lượng quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm, các trường và trung tâm trên đào tạo khoảng 40 nghìn nhân lực đạt trình độ và tay nghề cao, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên các dân tộc, đáp ứng nhu cầu lao động và việc làm cho địa phương, khu vực Tây Nguyên và nhu cầu lao động xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, lao động qua đào tạo nghề đạt 45%. Trong ảnh: Các học viên trong giờ học điện công nghiệp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

12/06/2017 14:27
Đào tạo nguồn nhân lực: Trường đào tạo nghề tại Đắk Lắk cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực

[12/06/2017 14:27:02] Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 42 cơ sở dạy nghề (02 trường Cao đẳng nghề, 03 trường Trung cấp nghề, 37 Trung tâm dạy nghề) đào tạo các ngành như: Chế biến nông, lâm sản; cơ khí chế tạo máy; điện công nghiệp; công nghệ ôtô; xây dựng; thủy lợi; công nghệ thông tin… Trong đó, một số ngành nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn trình độ chất lượng quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm, các trường và trung tâm trên đào tạo khoảng 40 nghìn nhân lực đạt trình độ và tay nghề cao, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên các dân tộc, đáp ứng nhu cầu lao động và việc làm cho địa phương, khu vực Tây Nguyên và nhu cầu lao động xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, lao động qua đào tạo nghề đạt 45%. Trong ảnh: Các học viên thực hành tại Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

12/06/2017 14:27
Đào tạo nguồn nhân lực: Trường đào tạo nghề tại Đắk Lắk cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực

[12/06/2017 14:26:55] Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 42 cơ sở dạy nghề (02 trường Cao đẳng nghề, 03 trường Trung cấp nghề, 37 Trung tâm dạy nghề) đào tạo các ngành như: Chế biến nông, lâm sản; cơ khí chế tạo máy; điện công nghiệp; công nghệ ôtô; xây dựng; thủy lợi; công nghệ thông tin… Trong đó, một số ngành nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn trình độ chất lượng quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm, các trường và trung tâm trên đào tạo khoảng 40 nghìn nhân lực đạt trình độ và tay nghề cao, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên các dân tộc, đáp ứng nhu cầu lao động và việc làm cho địa phương, khu vực Tây Nguyên và nhu cầu lao động xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, lao động qua đào tạo nghề đạt 45%. Trong ảnh: Các học viên thực hành hàn điện. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

12/06/2017 14:27