Nội dung ảnh
Ngày Mẹ Trái Đất: LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết về môi trường và khí hậu

[23/04/2017 07:20:22] Ngày Mẹ Trái Đất: LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết về môi trường và khí hậu [23/04/2017 07:18:46] Sự hiểu biết về khí hậu và môi trường là động cơ không chỉ giúp ích cho việc tạo ra những con người hành động vì hành tinh xanh và thúc đẩy các điều luật về môi trường và chống biến đổi khí hậu mà còn giúp ích cho việc thúc đẩy các công nghệ và việc làm đảm bảo hành tinh xanh. Đó là thông điệp được LHQ nhấn mạnh nhân Ngày Mẹ Trái đất 22/4. Ngày Mẹ Trái đất là cơ hội để nâng cao nhận thức của công chúng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của hành tinh và sự sống mà hành tinh đem lại. Chủ đề của Ngày Mẹ Trái đất năm nay là "Hiểu biết về Môi trường và Khí hậu. Giáo dục là nền tảng cho sự tiến bộ". LHQ nhấn mạnh rằng một công dân toàn cầu cần phải thông hiểu những khái niệm về biến đổi khí hậu và nhận thức được mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta. Tất cả mọi người đều cần được truyền đạt những kiến thức để hiểu sự cần thiết phải hành động bảo vệ môi trường. Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào ngày 22/4/1970, thu hút gần 20 triệu người Mỹ xuống đường tuần hành vì môi trường trong lành. Sau đó sự kiện này đã lan tỏa sang nhiều quốc gia và tới năm 1990 đã được nâng tầm thành sự kiện quốc tế diễn ra ở 141 quốc gia vào ngày 22/4 hàng năm. Tới năm 2009, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lấy ngày 22/4 làm Ngày Mẹ Trái đất Quốc tế và xem đây là dịp để nhắc nhở tất cả mọi người rằng Trái đất và các hệ sinh thái của Trái đất đem lại cho chúng ta sự sống và sự nuôi dưỡng. Kỷ niệm Ngày Mẹ Trái Đất còn nhằm mục đích công nhận trách nhiệm tập thể, như đã được nêu rõ trong Tuyên bố Rio 1992 về Môi trường và Phát triển, đó là thúc đẩy sự hài hòa với tự nhiên và Trái đất để đạt được sự cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của các thế hệ loài người hiện tại và tương lai.Trong ảnh: Tuần hành kêu gọi bảo vệ môi trường nhân Ngày Mẹ Trái đất tại thành phố Los Angeles, Mỹ. AFP/TTXVN

23/04/2017 07:20
Ngày Mẹ Trái Đất: LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết về môi trường và khí hậu

[23/04/2017 07:19:55] Ngày Mẹ Trái Đất: LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết về môi trường và khí hậu [23/04/2017 07:18:46] Sự hiểu biết về khí hậu và môi trường là động cơ không chỉ giúp ích cho việc tạo ra những con người hành động vì hành tinh xanh và thúc đẩy các điều luật về môi trường và chống biến đổi khí hậu mà còn giúp ích cho việc thúc đẩy các công nghệ và việc làm đảm bảo hành tinh xanh. Đó là thông điệp được LHQ nhấn mạnh nhân Ngày Mẹ Trái đất 22/4. Ngày Mẹ Trái đất là cơ hội để nâng cao nhận thức của công chúng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của hành tinh và sự sống mà hành tinh đem lại. Chủ đề của Ngày Mẹ Trái đất năm nay là "Hiểu biết về Môi trường và Khí hậu. Giáo dục là nền tảng cho sự tiến bộ". LHQ nhấn mạnh rằng một công dân toàn cầu cần phải thông hiểu những khái niệm về biến đổi khí hậu và nhận thức được mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta. Tất cả mọi người đều cần được truyền đạt những kiến thức để hiểu sự cần thiết phải hành động bảo vệ môi trường. Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào ngày 22/4/1970, thu hút gần 20 triệu người Mỹ xuống đường tuần hành vì môi trường trong lành. Sau đó sự kiện này đã lan tỏa sang nhiều quốc gia và tới năm 1990 đã được nâng tầm thành sự kiện quốc tế diễn ra ở 141 quốc gia vào ngày 22/4 hàng năm. Tới năm 2009, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lấy ngày 22/4 làm Ngày Mẹ Trái đất Quốc tế và xem đây là dịp để nhắc nhở tất cả mọi người rằng Trái đất và các hệ sinh thái của Trái đất đem lại cho chúng ta sự sống và sự nuôi dưỡng. Kỷ niệm Ngày Mẹ Trái Đất còn nhằm mục đích công nhận trách nhiệm tập thể, như đã được nêu rõ trong Tuyên bố Rio 1992 về Môi trường và Phát triển, đó là thúc đẩy sự hài hòa với tự nhiên và Trái đất để đạt được sự cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của các thế hệ loài người hiện tại và tương lai.Trong ảnh: Tuần hành kêu gọi bảo vệ môi trường nhân Ngày Mẹ Trái đất tại thành phố Chicago, Mỹ. THX/TTXVN

23/04/2017 07:20
Ngày Mẹ Trái Đất: LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết về môi trường và khí hậu

[23/04/2017 07:18:46] Sự hiểu biết về khí hậu và môi trường là động cơ không chỉ giúp ích cho việc tạo ra những con người hành động vì hành tinh xanh và thúc đẩy các điều luật về môi trường và chống biến đổi khí hậu mà còn giúp ích cho việc thúc đẩy các công nghệ và việc làm đảm bảo hành tinh xanh. Đó là thông điệp được LHQ nhấn mạnh nhân Ngày Mẹ Trái đất 22/4. Ngày Mẹ Trái đất là cơ hội để nâng cao nhận thức của công chúng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của hành tinh và sự sống mà hành tinh đem lại. Chủ đề của Ngày Mẹ Trái đất năm nay là "Hiểu biết về Môi trường và Khí hậu. Giáo dục là nền tảng cho sự tiến bộ". LHQ nhấn mạnh rằng một công dân toàn cầu cần phải thông hiểu những khái niệm về biến đổi khí hậu và nhận thức được mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta. Tất cả mọi người đều cần được truyền đạt những kiến thức để hiểu sự cần thiết phải hành động bảo vệ môi trường. Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào ngày 22/4/1970, thu hút gần 20 triệu người Mỹ xuống đường tuần hành vì môi trường trong lành. Sau đó sự kiện này đã lan tỏa sang nhiều quốc gia và tới năm 1990 đã được nâng tầm thành sự kiện quốc tế diễn ra ở 141 quốc gia vào ngày 22/4 hàng năm. Tới năm 2009, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lấy ngày 22/4 làm Ngày Mẹ Trái đất Quốc tế và xem đây là dịp để nhắc nhở tất cả mọi người rằng Trái đất và các hệ sinh thái của Trái đất đem lại cho chúng ta sự sống và sự nuôi dưỡng. Kỷ niệm Ngày Mẹ Trái Đất còn nhằm mục đích công nhận trách nhiệm tập thể, như đã được nêu rõ trong Tuyên bố Rio 1992 về Môi trường và Phát triển, đó là thúc đẩy sự hài hòa với tự nhiên và Trái đất để đạt được sự cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của các thế hệ loài người hiện tại và tương lai.Trong ảnh: Tuần hành kêu gọi bảo vệ môi trường nhân Ngày Mẹ Trái đất tại thành phố Los Angeles, Mỹ. AFP/TTXVN

23/04/2017 07:19
Ngày Mẹ Trái Đất: LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết về môi trường và khí hậu

[23/04/2017 07:18:00] Sự hiểu biết về khí hậu và môi trường là động cơ không chỉ giúp ích cho việc tạo ra những con người hành động vì hành tinh xanh và thúc đẩy các điều luật về môi trường và chống biến đổi khí hậu mà còn giúp ích cho việc thúc đẩy các công nghệ và việc làm đảm bảo hành tinh xanh. Đó là thông điệp được LHQ nhấn mạnh nhân Ngày Mẹ Trái đất 22/4. Ngày Mẹ Trái đất là cơ hội để nâng cao nhận thức của công chúng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của hành tinh và sự sống mà hành tinh đem lại. Chủ đề của Ngày Mẹ Trái đất năm nay là "Hiểu biết về Môi trường và Khí hậu. Giáo dục là nền tảng cho sự tiến bộ". LHQ nhấn mạnh rằng một công dân toàn cầu cần phải thông hiểu những khái niệm về biến đổi khí hậu và nhận thức được mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta. Tất cả mọi người đều cần được truyền đạt những kiến thức để hiểu sự cần thiết phải hành động bảo vệ môi trường. Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào ngày 22/4/1970, thu hút gần 20 triệu người Mỹ xuống đường tuần hành vì môi trường trong lành. Sau đó sự kiện này đã lan tỏa sang nhiều quốc gia và tới năm 1990 đã được nâng tầm thành sự kiện quốc tế diễn ra ở 141 quốc gia vào ngày 22/4 hàng năm. Tới năm 2009, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lấy ngày 22/4 làm Ngày Mẹ Trái đất Quốc tế và xem đây là dịp để nhắc nhở tất cả mọi người rằng Trái đất và các hệ sinh thái của Trái đất đem lại cho chúng ta sự sống và sự nuôi dưỡng. Kỷ niệm Ngày Mẹ Trái Đất còn nhằm mục đích công nhận trách nhiệm tập thể, như đã được nêu rõ trong Tuyên bố Rio 1992 về Môi trường và Phát triển, đó là thúc đẩy sự hài hòa với tự nhiên và Trái đất để đạt được sự cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của các thế hệ loài người hiện tại và tương lai.Trong ảnh: Tuần hành kêu gọi bảo vệ môi trường nhân Ngày Mẹ Trái đất tại thành phố New York, Mỹ. THX/TTXVN

23/04/2017 07:19
Hoạt động của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Lan

[20/04/2017 22:22:30] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan - Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 20/4/2017, tại Hà Lan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Amsterdam và Rotterdam Willem Hendrik Schuurman. Ảnh: Phạm Văn Thắng-TTXVN

20/04/2017 22:21
Hoạt động của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Lan

[20/04/2017 22:20:07] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan - Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 20/4/2017, tại Hà Lan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch, phát triển cảng hàng không với lãnh đạo Công ty NACO. Ảnh: Phạm Văn Thắng-TTXVN

20/04/2017 22:20
Hoạt động của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Lan

[20/04/2017 22:19:42] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan - Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 20/4/2017, tại Hà Lan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng nghe giới thiệu về công nghệ mới giúp chống xói mòn, bảo vệ bờ biển. Ảnh: Phạm Văn Thắng-TTXVN

20/04/2017 22:20
Hoạt động của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Lan

[20/04/2017 22:11:53] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan - Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 20/4/2017, tại Hà Lan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm công trình Sand Engine (Động cơ cát), một thành tựu nổi bật về cải tạo thiên nhiên của Hà Lan. Ảnh: Phạm Văn Thắng-TTXVN

20/04/2017 22:11
Hoạt động của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Lan

[20/04/2017 22:11:39] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan - Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 20/4/2017, tại Hà Lan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm công trình Sand Engine (Động cơ cát), một thành tựu nổi bật về cải tạo thiên nhiên của Hà Lan. Ảnh: Phạm Văn Thắng-TTXVN

20/04/2017 22:11
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chào xã giao Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

[19/04/2017 17:09:58] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hà Lan và dự phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan-Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, sáng ngày 19/4/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến chào xã giao Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Trong ảnh: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Phạm Văn Thắng - TTXVN

19/04/2017 17:10
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chào xã giao Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

[19/04/2017 17:09:20] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hà Lan và dự phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan-Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, sáng ngày 19/4/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến chào xã giao Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Trong ảnh: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tiếp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn phòng Thủ tướng. Ảnh: Phạm Văn Thắng - TTXVN

19/04/2017 17:10
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chào xã giao Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

[19/04/2017 17:09:06] Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hà Lan và dự phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Hà Lan-Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, sáng ngày 19/4/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến chào xã giao Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Trong ảnh: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tiếp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn phòng Thủ tướng. Ảnh: Phạm Văn Thắng - TTXVN

19/04/2017 17:08