Nội dung ảnh
An toàn giao thông: Nhiều bất cập trong hoạt động giao thông thủy nội địa tại Cà Mau

[17/02/2017 21:19:01] Tỉnh Cà Mau hiện vẫn còn hơn 70 bến khách ngang sông không có giấy phép hoạt động, tập trung nhiều tại thành phố Cà Mau. Nhiều người điều khiển phương tiện chở khách không có bằng, chứng nhận khả năng chuyên môn; nhiều phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở quá trọng tải quy định, không được trang bị phao cứu sinh hoặc chỉ treo đối phó khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng... Trong ảnh: Một phương tiện chở học sinh sang sông đã phớt lờ các quy tắc an toàn của Luật giao thông đường thủy nội địa. Ảnh : Huỳnh Thế Anh - TTXVN

18/02/2017 07:19
An toàn giao thông: Nhiều bất cập trong hoạt động giao thông thủy nội địa tại Cà Mau

[17/02/2017 21:16:10] Tỉnh Cà Mau hiện vẫn còn hơn 70 bến khách ngang sông không có giấy phép hoạt động, tập trung nhiều tại thành phố Cà Mau. Nhiều người điều khiển phương tiện chở khách không có bằng, chứng nhận khả năng chuyên môn; nhiều phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở quá trọng tải quy định, không được trang bị phao cứu sinh hoặc chỉ treo đối phó khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng... Trong ảnh: Một phương tiện chở khách ngang sông vi phạm các quy định về an toàn của Luật giao thông thuỷ nội địa. Ảnh : Huỳnh Thế Anh - TTXVN

18/02/2017 07:14
An toàn giao thông: Nhiều bất cập trong hoạt động giao thông thủy nội địa tại Cà Mau

[17/02/2017 21:11:21] Tỉnh Cà Mau hiện vẫn còn hơn 70 bến khách ngang sông không có giấy phép hoạt động, tập trung nhiều tại thành phố Cà Mau. Nhiều người điều khiển phương tiện chở khách không có bằng, chứng nhận khả năng chuyên môn; nhiều phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở quá trọng tải quy định, không được trang bị phao cứu sinh hoặc chỉ treo đối phó khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng... Trong ảnh: Trong ảnh: Tình trạng phương tiện chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn diễn ra phổ biến. Ảnh : Huỳnh Thế Anh - TTXVN

18/02/2017 07:10
An toàn giao thông: Khẩn trương giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại huyện Thanh Liêm

[16/02/2017 18:17:32] Thực hiện kết luận tại buổi làm việc giữa Tổng cục Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam ngày 14/2/2017 về việc yêu cầu địa phương giải quyết tình trạng nhiều hộ gia đình vi phạm để đá, phế liệu trên hành lang an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Liêm Cần, Liêm Phong của huyện Thanh Liêm. Ngày 16/2, UBND huyện Thanh Liêm đã tổ chức huy động các phương tiện khẩn trương triển khai các biện pháp di dời các loại vật liệu trên tuyến đường sắt. Trong ảnh: Tổ chức cưỡng chế di rời toàn bộ khối lượng đá ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: Nguyễn Thị Chinh-TTXVN

16/02/2017 18:18
An toàn giao thông: Khẩn trương giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại huyện Thanh Liêm

[16/02/2017 18:16:59] Thực hiện kết luận tại buổi làm việc giữa Tổng cục Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam ngày 14/2/2017 về việc yêu cầu địa phương giải quyết tình trạng nhiều hộ gia đình vi phạm để đá, phế liệu trên hành lang an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Liêm Cần, Liêm Phong của huyện Thanh Liêm. Ngày 16/2, UBND huyện Thanh Liêm đã tổ chức huy động các phương tiện khẩn trương triển khai các biện pháp di dời các loại vật liệu trên tuyến đường sắt. Trong ảnh: Tổ chức cưỡng chế di rời toàn bộ khối lượng đá ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: Nguyễn Thị Chinh-TTXVN

16/02/2017 18:16
An toàn giao thông: Khẩn trương giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại huyện Thanh Liêm

[16/02/2017 18:15:17] Thực hiện kết luận tại buổi làm việc giữa Tổng cục Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam ngày 14/2/2017 về việc yêu cầu địa phương giải quyết tình trạng nhiều hộ gia đình vi phạm để đá, phế liệu trên hành lang an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Liêm Cần, Liêm Phong của huyện Thanh Liêm. Ngày 16/2, UBND huyện Thanh Liêm đã tổ chức huy động các phương tiện khẩn trương triển khai các biện pháp di dời các loại vật liệu trên tuyến đường sắt. Trong ảnh: Tổ chức cưỡng chế di rời toàn bộ khối lượng đá ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: Nguyễn Thị Chinh-TTXVN

16/02/2017 18:14
Ninh Thuận: Cần sớm khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn giao thông

[16/02/2017 15:28:52] Hiện nay, trên tuyến đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 3 đoạn bị sạt lở với nhiều tảng đá to lăn từ trên núi xuống làm mặt đường bị hư hỏng; gãy, đổ nhiều trụ điện và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt...Tại các điểm sạt lở này, ngành chức năng của địa phương không thực hiện gắn biển báo, cảnh báo nguy hiểm theo quy định, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là chậm trễ trong sửa chữa khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trong ảnh: Mặt đường bị hư hỏng do sạt lở những không thấy ngành chức năng đặt biển cảnh báo giao thông. Ảnh: Công Thử - TTXVN

16/02/2017 15:28
Ninh Thuận: Cần sớm khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn giao thông

[16/02/2017 15:24:38] Hiện nay, trên tuyến đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 3 đoạn bị sạt lở với nhiều tảng đá to lăn từ trên núi xuống làm mặt đường bị hư hỏng; gãy, đổ nhiều trụ điện và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt...Tại các điểm sạt lở này, ngành chức năng của địa phương không thực hiện gắn biển báo, cảnh báo nguy hiểm theo quy định, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là chậm trễ trong sửa chữa khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trong ảnh: Sạt lở làm hỏng biển báo giao thông, nhiều đoạn cáp tuyến viễn thông bị đứt, nhưng chưa được khắc phục. Ảnh: Công Thử - TTXVN

16/02/2017 15:24
Ninh Thuận: Cần sớm khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn giao thông

[16/02/2017 15:22:27] Hiện nay, trên tuyến đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 3 đoạn bị sạt lở với nhiều tảng đá to lăn từ trên núi xuống làm mặt đường bị hư hỏng; gãy, đổ nhiều trụ điện và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt...Tại các điểm sạt lở này, ngành chức năng của địa phương không thực không gắn biển báo, cảnh báo nguy hiểm theo quy định, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là chậm trễ trong sửa chữa khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trong ảnh: Những tảng đá to sạt lở xuống đường nhưng chưa được khắc phục. Ảnh: Công Thử - TTXVN

16/02/2017 15:23
Ninh Thuận: Cần sớm khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn giao thông

[16/02/2017 15:21:48] Hiện nay, trên tuyến đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 3 đoạn bị sạt lở với nhiều tảng đá to lăn từ trên núi xuống làm mặt đường bị hư hỏng; gãy, đổ nhiều trụ điện và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt...Tại các điểm sạt lở này, ngành chức năng của địa phương không thực không gắn biển báo, cảnh báo nguy hiểm theo quy định, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là chậm trễ trong sửa chữa khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trong ảnh: Những tảng đá to sạt lở xuống đường nhưng chưa được khắc phục. Ảnh: Công Thử - TTXVN

16/02/2017 15:23
Ninh Thuận: Cần sớm khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn giao thông

[16/02/2017 15:20:00] Hiện nay, trên tuyến đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 3 đoạn bị sạt lở với nhiều tảng đá to lăn từ trên núi xuống làm mặt đường bị hư hỏng; gãy, đổ nhiều trụ điện và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt...Tại các điểm sạt lở này, ngành chức năng của địa phương không thực không gắn biển báo, cảnh báo nguy hiểm theo quy định, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là chậm trễ trong sửa chữa khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trong ảnh: Sạt lở làm gãy đổ cột điện. Ảnh: Công Thử - TTXVN

16/02/2017 15:21
Ninh Thuận: Cần sớm khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển để đảm bảo an toàn giao thông

[16/02/2017 15:19:22] Hiện nay, trên tuyến đường ven biển Mũi Dinh - Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 3 đoạn bị sạt lở với nhiều tảng đá to lăn từ trên núi xuống làm mặt đường bị hư hỏng; gãy, đổ nhiều trụ điện và một số tuyến cáp viễn thông bị đứt...Tại các điểm sạt lở này, ngành chức năng của địa phương không thực không gắn biển báo, cảnh báo nguy hiểm theo quy định, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là chậm trễ trong sửa chữa khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua đây. Trong ảnh: Sạt lở làm gãy đổ cột điện. Ảnh: Công Thử - TTXVN

16/02/2017 15:19