Nội dung ảnh
Biển đảo Việt Nam: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

[26/05/2017 14:38:28] Ngày 26/5/2017, tại Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/5. Trong ảnh: Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

26/05/2017 14:40
Biển đảo Việt Nam: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

[26/05/2017 14:38:14] Ngày 26/5/2017, tại Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/5. Trong ảnh: Các em học sinh xem Triển lãm. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

26/05/2017 14:40
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:45:00] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Tập kết, chuyển hàng hóa, đồ dùng lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:46
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:44:38] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa, đồ dùng lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:46
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:44:30] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Tàu Trường Sa HQ 571 chuẩn bị khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:45
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:44:00] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa, đồ dùng lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:45
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:43:54] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa, đồ dùng lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:45
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:43:46] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa, đồ dùng lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:45
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:43:39] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa, đồ dùng lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:45
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:43:25] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:44
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:43:09] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:44
Biển đảo Việt Nam: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1

[26/05/2017 09:42:51] Sáng 26/5/2017, tại Quân cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn công tác số 16 (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) khởi hành ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Trong ảnh: Lên tàu Trường Sa HQ 571 để khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

26/05/2017 09:44