Hỗ trợ chọn lọc
Nội dung ảnh
Du lịch Việt Nam: Độc đáo hát Bả trạo của người dân vùng biển Quảng Nam 
prev
next
  • Trong ảnh: Anh Nguyễn Thành Trung là người được bà con ngư dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ lựa chọn làm ông tổng mũi hát chính trong lễ hội cầu ngư năm 2017. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
  • Trong ảnh: Các cụ cao tuổi làm lễ cúng cá Ông trước khi diễn ra hát Bả trạo

. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông tổng khoang là người hát những câu hát dí dỏm trong lúc những tay chèo "nghỉ ngơi” trên biển. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
  • Trong ảnh: Hát Bả trạo tại lễ hội cầu ngư ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
  • Trong ảnh: Đội hát Bả trạo xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ làm lễ nhập thuyền. Ảnh: 
Đỗ Trưởng- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông tổng khoang là người hát những câu hát dí dỏm trong lúc những tay chèo "nghỉ ngơi” trên biển


. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông tổng mũi là người hát chính trong đội chèo Bả trạo. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

[23/03/2017 10:30:52] Hát Bả trạo là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, một hình thức diễn xướng nghi lễ của bà con ngư dân vùng ven biển tỉnh Quảng Nam gắn với lễ hội cầu ngư đầu năm. Nội dung của nghệ thuật hát Bả trạo là ca ngợi công đức của cá Ông, mô tả quá trình lao động vất vả, tinh thần dũng cảm, lạc quan, đoàn kết của ngư dân nhằm cầu mong cho một năm vươn khơi sóng yên, biển lặng, thuyền bè luôn đầy ắp tôm, cá.

Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:25:23] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Sáng 23/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phu nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:27
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:23:53] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Sáng 23/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:25
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:23:26] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Sáng 23/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:23
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:23:05] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Sáng 23/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:23
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:20:41] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Sáng 23/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm hẹp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:22
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:18:00] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng tại Phủ Chủ tịch, sáng 23/3. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:18
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 10:16:48] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 21-24/3/2017. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng tại Phủ Chủ tịch, sáng 23/3. Trong ảnh: Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Singapore và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 10:17
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 09:54:50] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017. Lễ đón được tổ chức trọng thể sáng ngày 23/3/2017 tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 09:55
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 09:54:31] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017. Lễ đón được tổ chức trọng thể sáng ngày 23/3/2017 tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 09:55
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 09:54:05] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017. Lễ đón được tổ chức trọng thể sáng ngày 23/3/2017 tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 09:53
Xem ảnh
Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

[23/03/2017 09:53:26] Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017. Lễ đón được tổ chức trọng thể sáng ngày 23/3/2017 tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

23/03/2017 09:53