Hỗ trợ chọn lọc
Nội dung ảnh
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

[29/04/2017 07:07:28] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Nữ biệt động Sài Gòn hướng dẫn quân Giải phóng tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tư liệuTTXVN

29/04/2017 07:07
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

[29/04/2017 07:06:52] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Xe tăng quân Giải phóng tiến vào chiếm Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. Ảnh: Trần Mai Hưởng -TTXVN

29/04/2017 07:07
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

[29/04/2017 07:06:33] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Bốn chiến sỹ binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tống thống Nguỵ quyền Sài Gòn trưa 30/4/1975. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

29/04/2017 07:07
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

[29/04/2017 07:06:11] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Tổng thống Nguỵ quyền Dương Văn Minh đầu hàng Quân giải phóng vô điều kiện. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN

29/04/2017 07:07
Xem ảnh
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2017)

[29/04/2017 06:56:01] Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 góp phần tạo bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm bằng không quân chiến lược của Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng cuối tháng 12-1972 và trên các mặt trận khác đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trong ảnh: Quân Giải phóng đánh chiếm thị trấn Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

29/04/2017 06:55
Xem ảnh
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2017)

[29/04/2017 06:55:41] Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 góp phần tạo bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm bằng không quân chiến lược của Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng cuối tháng 12-1972 và trên các mặt trận khác đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trong ảnh: Các chiến sỹ giải phóng phất cờ chiến thắng trên nóc lô cốt địch ở điểm cao 365 (Quảng Trị) ngày 30/3/1972. Ảnh: Tư liệu TTXVN

29/04/2017 06:55
Xem ảnh
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2017)

[29/04/2017 06:55:27] Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 góp phần tạo bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm bằng không quân chiến lược của Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng cuối tháng 12-1972 và trên các mặt trận khác đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trong ảnh: Các chiến sỹ giải phóng đánh chiếm cầu Quảng Trị. Ảnh: Tư liệu TTXVN

29/04/2017 06:55
Xem ảnh
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2017)

[29/04/2017 06:55:01] Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 góp phần tạo bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm bằng không quân chiến lược của Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng cuối tháng 12-1972 và trên các mặt trận khác đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trong ảnh: Các chiến sỹ giải phóng dũng cảm đánh phá đồn địch trên điểm cao 365 (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Tư liệu TTXVN

29/04/2017 06:55
Xem ảnh
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2017)

[29/04/2017 06:54:41] [28/04/2017 07:17:33] Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 góp phần tạo bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm bằng không quân chiến lược của Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng cuối tháng 12-1972 và trên các mặt trận khác đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trong ảnh: Các chiến sỹ giải phóng dũng cảm giữ từng tấc đất của Quảng Trị. Ảnh: Tư liệu TTXVN

29/04/2017 06:55
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) 

[29/04/2017 06:54:14] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Sau 42 năm giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển vượt bậc, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, ngang tầm với đô thị của các nước trong khu vực. Ảnh: Ngọc Hà -TTXVN

29/04/2017 06:53
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) 

[29/04/2017 06:53:59] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới, phát triển vượt bậc sau 42 năm giải phóng. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

29/04/2017 06:53
Xem ảnh
Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) 

[29/04/2017 06:53:44] Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Trong ảnh: Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và đường Hoàng Sa,Trường Sa, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

29/04/2017 06:53