Hỗ trợ chọn lọc
Số tin Tiêu đề Ngày phát hành
TTN0124.018 Sự cố đứt cáp quang biển: Đã khắc phục được 80-90% đường truyền 24/01/2017 11:23:13
TTN0118.046 Phát triển nguồn nhân lực: Nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 18/01/2017 16:51:48
TTN0118.032 Dự kiến, tháng 3/2017 Đài thiên văn Nha Trang đi vào hoạt động 18/01/2017 14:28:36
TTN0117.060 Công nhận nhãn hiệu tập thể Gà Hồ-Bắc Ninh 17/01/2017 21:29:53
TTN0117.059 Hợp tác hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ngành công nghệ thông tin 17/01/2017 21:29:52
TTN0117.013 Đứt cáp quang - thiệt hại khó lường cho người dùng mạng 17/01/2017 11:11:34
TTN0116.058 Khoa học và công nghệ hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp 16/01/2017 20:16:49
TTN0116.034 Chuyên mục KH&CN: Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo các công trình có giá trị ứng dụng cao 16/01/2017 17:38:46
TTN0116.015 Sao Khuê 2017: Quảng bá, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm, dịch vụ được trao danh hiệu 16/01/2017 13:21:56
TTN0115.038 Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc” 15/01/2017 21:51:36
TTN0115.037 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ: Nhà khoa học trẻ với công trình được ứng dụng tại 42 tỉnh, thành phố 15/01/2017 21:39:42
TTN0113.024 Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững-từ lý luận đến thực tiễn 13/01/2017 13:09:27
TTN0113.023 Xác định đúng định hướng phát triển của V-KIST 13/01/2017 13:05:15
TTN0112.028 Nhiều công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ ứng dụng hiệu quả vào thực tế 12/01/2017 12:18:36
TTN0112.009 Chuyên mục KH&CN: Hiệu quả dự án sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư 12/01/2017 07:32:38
TTN0111.053 Khởi động đề án nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa 11/01/2017 16:44:45
TTN0111.002 Chuyên mục KH & CN: Học sinh Khánh Hòa sáng tạo hệ thống thông minh làm sạch nhà vệ sinh 11/01/2017 06:49:31
TTN0110.020 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ viễn thám quản lý tài nguyên và môi trường 10/01/2017 11:56:31
TTN0110.017 Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt V khẳng định diện mạo của khoa học Việt Nam 10/01/2017 11:40:41
TTN0109.021 Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội chính thức hoạt động 09/01/2017 15:13:01